Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Wszystkie oferowane produkty są objęte gwarancją. W razie problemów skontaktuj się z nami, a wymienimy wadliwy produkt na nasz koszt!

sklep@light-home.pl, tel: 572 516 589

PRZYGOTUJ PACZKĘ DO WYSYŁKI

Pobierz formularz reklamacji (tutaj), a następnie go wypełnij. Zapakuj towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu.

REKLAMOWANY TOWAR

Pamiętaj, że reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania.

WYŚLIJ PACZKĘ

Wyślij paczkę na własny koszt na adres:
Light Home
ul. Piękna 37
42-290 Blachownia
z dopiskiem ZWROT lub WYMIANA.

OCZEKUJ NA WIADOMOŚĆ

W ciągu 14 dni od otrzymania przez nas paczki, wyślemy do Ciebie wiadomość z decyzją o rozpatrzeniu zwrotu. W przypadku wymiany na inny produkt, towar zostanie przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Załączniki:

Formularz reklamacji towaru

Formularz reklamacji usługi

LightHome Adrian Płatek
ul. Piękna 37
42-290 Blachownia
REGON: 361776880
NIP: 574-202-43-81

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LightHome Adrian Płatek , ul. Piękna 37, 42 - 290 Blachownia , na adres poczty elektronicznej: zwroty@light-home.pl, numer telefonu +48 572 516 589.

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: LightHome Adrian Płatek , ul. Piękna 37, 42 - 290 Blachownia , na adres poczty elektronicznej: zwroty@light-home.pl, numer telefonu +48 572 516 589.

reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Loading...