Światłość - co to jest? Co to kandela?

Poznaj najważniejsze pojęcia dotyczące oświetlenia. Nie wiesz, czym jest światłość i kandela? Oto najważniejsze informacje na temat tych zagadnień.


- Co to jest światłość?
- Czym jest kandela?
- Jak odczytywać jednostkę światłości - kandelę?

 

Co to jest światłość?

Światłość to inaczej natężenie strumienia źródła światła. Zaliczana jest do fotometrii, czyli

działu optyki, który zajmuje się pomiarami wielkości charakteryzujących światło postrzegane przez nasze oczy. Jest to wielkość podstawowa. Światłość określa wielkość wizualnej jasności światła. Przy okazji zagłębiania się w fotometrię, warto również zwrócić uwagę na zagadnienie luminancji

Światłość liczymy poprzez iloraz strumienia świetlnego, które jest wysyłane przez źródło w kącie bryłowym (elementarnym oraz zawierającym dany kierunek) oraz wartości wskazanego elementarnego kąta. Co ważne, informacje na temat światłości przedstawia się jako wykres światłości oraz w postaci tabelarycznej.

Programy komputerowe, które wyliczają natężenie oświetlenie, zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach, wykorzystują dane fotometryczne światłości dla określonej oprawy oświetleniowej.

Lampy sufitowe nowoczesne czy klasyczne?
Dobierz najlepszą spośród oferty lamp w sklepie Light-Home

 

Czym jest kandela?

Kandela jest jednostką światłości. Jest to jednostka podstawowa, ujęta w układzie SI. Oznaczamy ją skrótem cd. Kandela to światłość, z jaką świeci źródło (emitując promieniowanie monochromatyczne, częstotliwość 5,4·1014 Hz) w określonym kierunku. Ma ono wydajność energetyczną równą 1/683 W/sr.

Kandela jako miara światłości została wprowadzona w roku 1948. Międzynarodowy Komitet Miar i Wag zastąpił nią poprzednią jednostkę światłości, którą była świeca.

Istniały jeszcze inne definicja kandeli. Pierwsza znana definiowała kandelę, odwołując się do światłości świecy i została stworzona w XVII wieku. Kolejna mówiła, że jest to światłość 1/600 000 m² powierzchni ciała, które jest idealnie czarne oraz ma temperaturę krzepnięcia platyny w ciśnieniu 1 atmosfery fizycznej. Definicja została zmieniona ze względu na problem w wykonywaniu układu pomiarowego, a także dlatego, że wyróżniała ją mała dokładność pomiaru (rzędu 0,1 – 0,2%). Ostatnia definicja kandeli została zastąpiona nową w roku 1979.

Jak odczytywać jednostkę światłości - kandelę?

Przyjęto, że jedna kandela to światłość świecy. Jest więc to nasz punkt porównawczy. Typowa świetlówka (CFL), która ma 25W mocy, charakteryzuje się światłością około 135 kandeli. Trzeba wiedzieć, że światłość powiązana jest ze skupieniem wiązki. Oznacza to, że ta sama świetlówka umieszczona w oprawie skupiającej światło do snopu z rozbieżnością na przykład 20 stopni, będzie miała światłość już 18000 kandeli. Dzięki temu wiemy, że światłość zależy od stopnia skupienia wiązki światła oraz mocy źródła, a nie tylko od tego ostatniego.

Loading...